Referanser

Bane NOR AS

Bane NOR AS

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Deres samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, samt drive trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Vi har levert ladesystem til Container truck med 360kW. Dette er et utviklingsprosjekt hvor truck og ladeutstyr skal leveres av SuperCharge.

Levert: Ladesystem til Container truck med 360kW ladeefekt på ett uttak.
Lokasjon: Sandnes.