Ladeløsninger til tunge kjøretøy

Ladeløsninger til tunge kjøretøy

Dagens ladenettverk er tilrettelagt personbilparken. Supercharge leverer smarte ladeløsninger til logistikkselskaper som har valgt å gå over til elektriske kjøretøy. Vi bistår gjerne med forslag til valg av lader og plassering for en så effektiv ladning som mulig når distribusjonsbil er inne på terminal.

Supercharge AS sitter på kompetansen for at løsningen som velges, er den beste for deg og din bedrift.

Hurtiglading på godsterminaler

Godsterminalen er et naturlig ladepunkt. Her står kjøretøyet i ro mens varer losses av og på. Sjåføren legger gjerne pausen sin til samme sted og da er det perfekt å sette lastebilen eller traileren til lading samtidig. Etterpå er både kjøretøy og sjåfør klar til å fortsette på ruten sin.

Supercharge leverer både store og små ladeløsninger slik at alle kjøretøy som kjører til og fra disse terminalene har en mulighet til å fylle på med strøm. Ladestasjonene kan bli utstyrt med betalingsløsninger slik at godsterminalen kan selge strømmen og få et godt utbytte på investeringen.

Samme prinsipp gjelder på lager, ved båthavner eller togstasjoner. Steder der kjøretøyet står i ro eller venter er en ypperlig anledning å fylle på strøm.

Ladenettverk

Mangelen på steder å lade langs veien for tungtransport kan bli et hinder for at flere går over til elektrisk. Det er både trangt og tregt for tunge kjøretøy å lade på bensinstasjoner. For å holde kostnadene nede er det viktig med effektiv lading. Våre ladeløsninger sikrer hurtiglading som redusere tiden kjøretøyet står i ro.

Vi anerkjenner at dersom en stor andel tunge kjøretøy i nær framtid skal bli elektriske, bør et nytt nettverk vokse frem som er skreddersydd til bruk av lastebiler og trailere. Vi kan fasilitere dette med gode hurtigladeløsninger og full prosjektering.

Supercharge hjelper deg fra A-Å

Supercharge bistår med planlegging, prosjektering og installasjon av ladestasjonene. Vi er også behjelpelig med utvidelse eller eventuell flytting av ladeløsningene. Vi tilbyr 24/7 support på alle ladesystemene våre slik at du alltid kan få hjelp fra oss.

Kontakt oss i dag for å finne hvilken løsning som passer best til dine behov.