Effektutjevning på strømnettet

Strømstabilitet

Moderne forbruk krever stadig mer fra et eksisterende strømnett. Med store effekt-topper på noen tidspunkt gjennom døgnet eller i sesonger kan forbruker risikere at det ikke er nok kapasitet på nettet.

Nettselskap ønsker å begrense kostbare investeringer med å oppgradere infrastruktur. Forbruker vil unngå effektariffer som en «rushtidsavgift» på strøm

Supercharge har løsninger som kompenserer og flater ut effektopper. For næringsbygg med et sentralt driftsanlegg vil en batteripakke med tilhørende kontrollsystem være en buffer for strømtopper gjennom døgnet. Dette sparer kunde for kostnader uten at det skal gå på bekostning av bedriftens virksomhet

I områder med hvor strømforbruket er ekstremt i korte perioder, men gjerne avgrenset til mindre lokasjoner, står kraftselskap overfor to valg; Gjøre oppgraderinger som har betydelige kostnader eller rett og slett utsette, eventuelt avslå søknader om mer strøm. Et eksempel kan være hyttegrender hvor eksiterende infrastruktur har liten belastning gjennom uken, men overbelastes i korte perioder i helger og i ferier. Her kan en nettkompensator med batteripakke fra Supercharge være en «buffer» til strømnettet og dermed gi økt stabilitet og forsyning.

Hvordan fungerer det?

Vi kartlegger sammen med byggeier eller kraftselskap forbruk og effekttopper. Dette legges til grunn for å dimensjonere batteripakken som blir en buffer til strømnettet i perioder med høyt forbruk. Systemet overvåker batteri tilstand (BMS) med sann-tid overvåkning fra Supercharge Ocean baksystem
Batteripakken lades opp i perioder med lavt forbruk og ved tider i døgnet med forventet lavest pris pr. kWt.

Dette gjør det enklere å regulere strøm fra kilder som ofte er vanskelig å forutse effekten fra, som vindkraft, hydro eller solceller. Alle våre systemer er modulære og skalerbare, og kan tilpasses det korresponderende området.

Supercharge er med på hele prosessen

Vi tilpasser løsninger til enhver situasjon og legger vekt på å samarbeide med kunden for å finne den mest gunstige konfigurasjonen. Supercharge tar seg av planlegging og prosjektering for å finne den løsningen som gir strømnettet et så jevnt strømforbruk som mulig. Vi leverer ladeløsningen og kan stå for montering og deretter drifte ladeløsningen. Vi tilbyr 24/7 support og overvåkning til systemene der vi står disponible til hva enn det måtte være. Ved eventuelle problemer sender vi ut kvalifisert personell som retter opp i feilen.

Kontakt oss i dag for å starte dialogen og bruk oss som sparringspartner for å finne den beste løsningen løsningen for ditt selskap og dine kunder.