Ladeløsninger til bygg & anlegg

Supercharge på byggeplassen

En nullutslipp byggeplass basert på elektriske maskiner bør ha som målsetting å opprettholde samme effektivitet som for en konvensjonell dieseldrevet maskin. Våre mobile ladeløsninger kan lade flere maskiner samtidig, alt fra lastebiler til gravemaskiner kan lades samme sted. Tunge maskiner må kunne lades raskt med DC hurtiglading. Dette er vårt utgangspunkt for å utarbeide en løsning til ditt prosjekt. Utnytt den kapasiteten som er på stedet – det blir billigst!

Supercharge hjelper deg med hele prosessen. Vi planlegger, prosjekterer, bygger ut, leverer og drifter din hurtiglade-container.

Ladeløsninger til bygg & anlegg

Dersom det er nok bygge strøm på lokasjonen til å drifte hurtiglading, kobles laderen direkte til bygge strømmen. Typisk vil en gravemaskin, tippbiler eller annet tungt utstyr ta imot 150kW ladeeffekt, dette vil kreve en kurs på 250Amp / 400V. Vår mobile ladeløsning, Charge-hub, optimaliserer driftstid gjennom en arbeidsdag.

Ofte er nettopp tilgang på nok byggestrøm en utfordring, i tillegg til hurtiglading skal annet som brakkerigg og byggvarme også driftes av byggestrøm på stedet. Du kan selvfølgelig bestille mer kapasitet fra nettleverandør, men det vil ofte medføre høye kostnader samt ekstra tid nettselskap bruker til oppgradering. Vår løsning hvor batteri er integrert i et ladesystem, kompenserer for manglende kapasitet på byggestrøm. Vi leverer standardiserte eller kundetilpassede løsninger til det behovet som byggeprosjektet vil kreve.

Unngå effekttoppene! Enten du kun bruker hurtiglader som selvstendig enhet, eller i kombinasjon med et batteri, Power-hub, så har en mulighet til å styre lading innenfor de økonomisk mest gunstige tidspunkt samt «flate ut» effektbehovet med bruk av batteri styrt fra Supercharge baksystem.

HMS og driftssikkerhet

Dagens ladeløsninger er ikke designet for de forholdene som er på et anleggsområde. Forhold som støv, vibrasjon, værforhold etc. er kritisk for elektriske komponenter. Våre løsninger hensyntar dette i konstruksjon, utvelgelse av batterityper og andre komponenter som er kritiske for å opprettholde driftssikkerhet. Vi tilbyr 24/7-365 support og overvåkning av ladesystemene via et avansert baksystem. Du får on-site teknisk hjelp samt installering og avinstallering på byggeplassen om ønskelig. Sikker bruk og sikker drift!

Levering

Containeren kan folieres med din logo og ditt design. Ta kontakt dersom du lurer på hvilken løsning som passer best for deg og ditt firma. Dersom du har kjøpt en elektrisk anleggsmaskin kan du søke om støtte fra ENOVA.