Om oss

Supercharge muliggjør bærekraftig vekst

Supercharge AS er en del av Holta & Håland konsernet. Våre eiere streber etter å kultivere innovativ utvikling gjennom hele konsernet. Dette gjenspeiles i Supercharge AS hvor verdier som kunnskap, erfaring og innovasjon står sentralt.

Vår forretningside bygger på innovativ lading til det profesjonelle markedet. Våre lade- og energiløsninger gjør det mulig for aktører innen kollektivtransport, logistikk, byggeplasser og øvrig biltrafikk å gå fra fossilt drivstoff til elektrisk. Vi jobber for en bærekraftig omstilling.

FNs bærekraftsmål sammenfaller med vår identitet. Vi har plukket ut følgende mål med spesielt fokus:

mål 7- bokmål

Mål 7: Ren energi for alle.

Vi skal bidra til gode tekniske løsninger for bruk av ren energi til praktisk bruk for næringsvirksomhet. Her arbeider vi tett med kraftselskaper for å gjøre distribusjonen av fornybar energi enklere.

mål 9- bokmål

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur.

Innovasjon er vårt DNA! Supercharge skal bestrebe og levere best teknologi for oppgaven; på byggeplasser, tilrettelegge for hurtiglading av all slags transport, maritime applikasjoner samt smarte og energi-optimaliserende tiltak for elkraft infrastruktur.

mål 11- bokmål

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ren luft og mindre støy! Null-utslipp byggeplasser, kollektiv transport og annet av elektrisk kjøretøy som erstatter fossilt brennstoff vil bidra positivt til et sunnere miljø for byens innbyggere.

mål 12- bokmål

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Kutt i avfall og økt gjenbruk! Anskaffelse og produksjon med fokus på å redusere og kildesortere avfall. Transport med tog eller elektrisk, samt gjenbruk av elektronikk i størst mulig grad.

mål 13- bokmål

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Dette målet oppsummerer våre visjoner om å bidra til et grønt skifte. Vårt bidrag til stoppe klimaendringene er vårt engasjement for ny teknologi til et nullutslipp samfunn.

supercharge lyn

Supercharge

Supercharge er bevisst i sin rolle for å kontinuerlig redusere eget miljøavtrykk, samt aktivt søke leverandører med samme fokus og bevissthet til reduksjon av utslipp.

En grønnere fremtid

Norske storbyer er enige om å bruke sin innkjøpsmakt til å sette fart på nødvendige klimatiltak i bygge- og anleggssektoren

  • Innen 2025 skal kommunenes bygge- og anleggsvirksomhet være utslippsfri. Dette innebærer at fossile kjøretøy og maskiner fases ut og erstattes med elektrisk.
  • Innen 2030 skal bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri.

En omstilling til nullutslipp innen bygg- og anleggsvirksomhet må ikke gå på bekostning av effektiviteten. Supercharge sine løsninger tilrettelegger for å opprettholde kvalitet og effektivitet.

Vi hjelper deg med hurtiglading

Gjennom de siste årene har vi etablert oss i det norske hurtiglade-markedet. Alt som er elektrisk trenger lading. Vi leverer hurtigladeløsninger til båt, buss, gravemaskiner og elbiler for å nevne noe. Våre innovative ladeløsninger er skalerbare og kan skreddersys etter den enkelte kunde og lokasjon.

Elbilene har blitt den nye normalen i Norge. I årene som kommer vil andre kjøretøy og maskiner følge samme trend. Flere og flere bransjer ser på muligheten for å gå over til elektrisitet etter hvert som nye løsninger lanseres. Disse trenger lading. Supercharge har satt seg i førersetet og lager moderne hurtigladere til de fleste bransjer og behov. Vi opplever stor etterspørsel og stort behov for flere hurtigladere. Supercharge er en one-stop-shop og hjelper deg med hele prosessen fra planlegging til montering.

Hurtiglading akkurat slik du vil ha det

Vi bruker komponenter produsert fra noen av verdens største og mest anerkjente produsenter som Delta Electronics og Starcharge Europe. Uansett ladebehov, leverer Supercharge AS produkter og løsninger fra 11 til 350 kW per ladepunkt. I tillegg har vi kundetilpassede betalingsløsninger, apper osv. Vi leverer “white label” løsninger som gir deg muligheten til å dekorere dem med din logo eller ønsket foliering.