Prosjektering

Full kontroll fra A til Å

Supercharge er mer enn bare en leverandør av hurtigladetjenester. Vi kan hjelpe deg med hele prosessen fra planlegging, prosjektering, montering og opplæring. Når løsningen er på plass har vi et 24/7 supportsystem slik at du alltid skal få den hjelpen du trenger.

Supercharge hjelper med befaring for våre kunder for å finne best mulig lokasjon for ladestasjon med tanke på synlighet og tilgjengelighet. Vi designer og tilpasser laderne til ditt behov.

Supercharge hjelper deg med:

  • Befaring av lokasjoner
  • Tegning og design av løsninger
  • Montering og klargjøring
  • Logistikk
  • Søknadsprosesser mot kommune
  • ENOVA rådgivning
  • El-installatører

Totalleverandør

Supercharge kan gå inn som totalleverandør og gjør gjerne det ved komplekse leveranser. Montering utføres av Supercharge sine egne installatører, eller innleid kvalifisert personell. Vi har et stort nettverk med lokale entreprenører rundt om i landet som bidrar med montering og tilrettelegging på din lokasjon. Vi fungerer da som en prosjektleder og forsikrer oss om at prosessen går som planlagt. Du som kunde trenger kun å forholde deg til Supercharge som tar dialogen videre med elektrikere, gravere, logistikkselskaper, grunneiere og andre som er involvert i prosjektet.

For at prosjektet skal følge den planlagte tidsplanen er vi avhengig av at vi får levert alt som trengs. Supercharge har logistikktjenester in-house som sikrer at alt blir levert. Vi samarbeider også med andre dyktige leverandører. Noen kunder ønsker å ta deler av, eller hele prosjektet selv. Det står du fritt til å gjøre og vi bistår gjerne med råd og kommer med ideer.

Transparent prosjekt

Vi bruker MS Project som planleggingsverktøy og Visma til økonomistyring. Dette gir god oversikt og dokumentasjon på alle prosjekter. Denne dokumentasjonen blir også tilgjengelig til deg som kunde slik at du kan følge prosjektet.

Vi setter alltid kunden i fokus og involverer deg i prosjektet i den grad du selv ønsker.