Ladeløsninger til buss

Ladeløsninger til buss

Supercharge leverer både midlertidige og permanente hurtiglade-systemer til buss. Vi ønsker å gjøre det enklere for busser og kollektivtransport å ta sine neste steg mot det grønne skiftet. Dette vil vi oppnå ved å hjelpe busselskaper med infrastruktur og tilrettelegging av løsninger. Det kan skreddersys til hvert enkelt sted, behov og kunde. Vi har løsninger for kollektivtransport og turistbusser. Våre kunder innen denne bransjen har tatt i bruk sine ladere for buss med gode resultater. Utvidelsen av el-infrastrukturen i Norge er en topp prioritet for oss i Supercharge.

Habitat

Supercharge tilbyr mobile ladesystemer som vi kaller habitat. Disse habitatene kan enkelt flyttes fra en lokasjon til en annen. Dette er ideelt til for eksempel event-lokasjoner, turistområder, festivaler eller skianlegg. Stoppesteder som busser kjører hyppig til i sesonger eller begrensede tidsperioder. Habitatene kan stå ved fornøyelsesparker på sommeren og skitrekk på vinteren. Dine egne kjøretøy kan lades og du kan tilby hurtiglading til andre som har behov for det, og dermed få ekstra inntekter.

Kollektivtransport

Stadig flere busser som benyttes til kollektivtransport blir elektriske. Vi ønsker å legge til rette for at flere busser går over til elektrisitet, men da er det behov for flere tilgjengelige ladestasjoner. Vi har ladestasjoner i ulike størrelser og hjelper deg å finne den som passer deres behov. Det er med tiden mulighet til å supplere med flere ladepunkter dersom behovet øker. Vi står for planlegging og prosjektering slik at bussene både kan lade på natten, men også langs rutene eller ved naturlige stoppesteder om nødvendig. Supercharge hjelper kollektivtransport videre mot det grønne skiftet.

Turistbuss

Busselskaper som kjører turister til og fra kjente turistattraksjoner kan lade bussen mens passasjerene er på sightseeing. Supercharge kan både montere stasjonære hurtigladestasjoner eller levere mobile ladepunkt. Dersom lokasjonen der laderen skal stå bare er besøkt i begrensede måneder av året anbefaler vi habitat som kan flyttes. Turistbusser vil kunne settes på lading mens passasjerene er ute og nyter norsk natur og historie på planlagte stopper på turen. Habitatene kan også plasseres slik at bussen lades i løpet av natten.

Tilrettelegging

Hos Supercharge får du en rekke valgmuligheter og kan skreddersy hurtigladesystemene. Supercharge er en nasjonal leverandør og kan levere til busselskaper i hele landet. Ta kontakt ved spørsmål eller interesse.