Nyheter

Supercharge som stolt sponsor av Stavanger Hockey

Avtalen er nå i boks og vi kan stolt informere om at vi støtter Stavanger Hockey J2014 og går inn som sponsor/samarbeidspartner.

      Foto: Øyvind Løvik
Bildet viser Supercharge sin logo på jentenes drakter.

Ved siden av vårt ønske om å gjøre el-kjøretøy mer brukervennlig og lønnsomt, har vi også et ønske om å skape glede, fellesskap, mangfold og likestilling. Dette er verdier som Stavanger Hockey også er opptatt av. Det arbeidet som Stavanger Hockey legger ned rundt likestilling og inkludering er helt fantastisk bra, og vi ønsker å si tusen takk for vi får bli med på eventyret – og ser frem til et godt samarbeid.

Stavanger Hockey bidrar blant annet til verdiskapning gjennom tilhørighet, likestilling, mangfold, idrettskapte ringvirkninger og for ikke å glemme en helt enorm idrettsglede.