Nyheter

Ny leveranse til Boreal Travel avd. Bergen

I 2020 satt Boreal i gang prosjektet om å gjøre reiselivet mer klimavennlig. Flere elektriske turbusser ble satt inn rundt om i landet, inkludert Bergen. Ettersom dagens ladeinfrastruktur er tilpasset personbiler er det ikke plass for at større kjøretøy kan benytte seg av disse. Derfor kommer behovet for ladestasjoner som er tilpasset disse elbussene. I den sammenheng har Boreal valgt å strategisk plassere ladestasjoner rundt om for å kunne lade sine elbusser.

Supercharge har nå levert flere nye ladere til Boreal Travel i Bergen, slik at turbussvirksomheten kan fortsette den klimavennlige reisen. Turbussene har en rekkevidde på 350 kilometer og når de har kjørt opp rekkevidden må de lade. Med de nye lynladere fra Supercharge kan 2 elbusser lade samtidig og fylle batteriene sine på rundt 2 -3 timer. Lynladerne tilbyr 360 kW som deles på alle ladepunktene.

At turbussene nå elektrifiseres kommer ikke bare klimaet til gode, men også lokalmiljøene. Med Boreal sine elbusser reduserer vi CO2 og utslipp av andre klimagasser, samtidig som også støy og røyk fjernes fra veiene. Nå kan både sjåfører og passasjerer reise behagelig og med god samvittighet.

Samarbeidet vi har tatt del i gjelder ikke kun Boreal sin avdeling i Bergen, men også i Stavanger, Stryn, Trondheim, Nordkapp, Alta og Honningsvåg. Disse kommer vi til å introdusere nærmere i tiden fremover.