Nyheter

Ladeløsning på plass hos Posten Hamar

Slik som andre store aktører i samfunnet, har også Posten testet ut og tatt i bruk nye miljøeffektive løsninger for å skape et bærekraftig marked. Innen 2025 har Posten som mål å kun benytte fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg.

I 2021 besluttet konsernet å stoppe bestillingen av fossile varebiler, og la inn sin første bestilling på elektriske lastebiler. Derfra har det kun gått en vei. I dag har de antagelig Norges største kjøretøypark som blant annet inkluderer 897 elektriske varebiler og lastebiler. De leverer også brev og småpakker helt utslippsfritt i 49 norske byer.

Med det enorme antallet elektriske vare – og lastebiler kom naturligvis også behovet for lading. Posten Hamar tok kontakt med Supercharge og ønsket en ladeinfrastruktur til sine elektriske kjøretøy. Vi har nå levert 3 nye ladere til deres avdeling: 2 stk hurtigladere à 180 kW hver, og 1 stk 30 kW vegglader som både kan benyttes av mindre varebiler, men også større lastebiler.